Level 7 Software

Balcó de les Clotes, 37 Local 7
08720-VILAFRANCA DEL PENEDES
Barcelona
Tel 93 8l4 l5 l4
Mòbil 61O 28O 899
Enviar E-Mail


INDEX Descàrrega d'Actualitzacions

Assistència Remota


· Assistència Remota Level7· Assistència Remota Cloud
· Assistència Remota DW
· Assistència Remota TW

Regal de Level 7

  Descarregar Fent Clic al Regal    


Estupenda

CALCULADORA ÚTIL

·Memòria de les operacions (Tira de Paper)
·Correció de valors i recàlcul.
·Càlcul fàcil d'IVA i Base Imposable.
·Càlcul Interessos per crèdits i hipoteques.
Documentació

Real Decreto 1514/2007
- Aprovació Pla comptable 2008
- Disposicions transitories (Com s'aplica el 1er Any)

Pla Comptable 2008
(RD 1514/2007)

Llei Iva
(Ley 37/1992)

Reglament IVA
(RD 1624/1992)

Reglament Facturació
(RD 1496/2003)


Models de Diposit de Comptes al Registre Mercantil:

Model Pymes
Model Abreviat
Model Normal


A continuació us oferim les últimes actualitzacions dels programes del Level7. Hi ha disponibles els següents mòduls:

  • Motor del Level 7: Totes les aplicacions del Level 7, tant les estàndard com les fetes a mida, estan desenvolupades sota un Nucli de Suport que hem desenvolupat com a fruït de més de 20 anys d'experiència. Aquest nucli està compost del Motor del Level7 i de tot un seguit d'eines. Tant el Nucli de Suport com el Motor del Level7 es poden actualitzar sempre que es vulgui ja que hi ha millores contínues.

  • Gestió Standard del Level 7: Com que més de la meitat de les aplicacions desenvolupades per Level7 són a mida, es possible que la vostra aplicació no es correspongui amb la Gestió Standard. Donat el perill que això comporta, no heu d'actualitzar-vos sense abans haver-vos posat en contacte amb nosaltres.

  • Comptabilitat del Level 7: Al contrari del que passa amb la Gestió, us podeu actualitzar amb tota tranquil·litat.

Per tal d'evitar accidents i instal·lacions incorrectes, totes les actualitzacions del Level7, un cop baixades, demanen un password o clau d'accés sense la qual no podreu fer la instal·lació. Poseu-vos en contacte amb nosaltres, us indicarem quines actualitzacions podeu fer i us facilitarem la clau d'accés de cada mòdul.Descarregar Motor del Level 7

Última Versió:

Descarregar Nucli del Level 7

Última Versió:

Descarregar Actualització de la Gestió Level 7

Última Versió:

Descarregar Actualització de la Comptabilitat Level 7

Última Versió:

Instruccions Instal·lació Actualitzacions